Agressie is de tragische uitdrukking van onbevredigde behoeftes.